Op verschillende locaties op Texel zijn we gestart met baggerwerkzaamheden.