Sponsorbeleid

Vermaire Breezand is een regionaal bedrijf en voert voornamelijk werkzaamheden uit in de Kop van Noord-Holland. Vermaire Breezand hecht veel waarde aan de gemeenschap in deze regio. Jaarlijks ondersteund Vermaire Breezand daarom verenigingen, evenementen en instellingen door middel van materieel, donaties, reclame of advertenties. Deze sponsoractiviteiten worden gerealiseerd uit een speciaal budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld .

Wij ontvangen jaarlijks telefonisch, schriftelijk of via onze werknemers vele aanvragen voor sponsoring. Daarom hebben wij voor uw en ons gemak een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

Als eerste willen wij u erop wijzen dat:

• Primair regionale verenigingen, evenementen en instellingen worden ondersteund;
• Het doel van maatschappelijke aard moet zijn en gericht is op sport, zorg en een regiofunctie heeft;
• Vermaire Breezand een neutrale houding aanneemt ten opzichte van religieuze en politieke boodschappen;
• Vermaire Breezand positief wil bijdragen aan het milieu en duurzaamheid;
• Degene die de aanvraag indient een (bestaande of toekomstige) relatie heeft met Vermaire Breezand;

Verder moeten de volgende punten worden verwerkt in de sponsoraanvraag:

• De naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging die het verzoek indient;
• De activiteiten waar de sponsoring nodig voor is;
• De reden van het sponsorverzoek;
• De (bestaande of toekomstige) relatie met Vermaire Breezand;
• Eventuele mede–sponsoren;
• Type en grootte van de gevraagde sponsoring;
• Uitleg van een eventuele tegenprestatie;

Uw sponsorverzoek wordt serieus in behandeling genomen door de directie van Vermaire Breezand. Dit biedt echter geen zekerheid tot inwilliging van uw verzoek, ook al voldoet uw verzoek aan alle bovenstaande voorwaarden. De directie neemt een uiteindelijke beslissing over het inwilligen van de ingediende sponsorverzoeken.

U kunt u sponsorverzoek mailen naar sroukema@vermairebreezand.nl of via de post:

Vermaire Breezand
t.a.v. S. Roukema
Kreekweg 6
1764 KK Breezand

© Copyright 2021 Vermaire Breezand