GROND- WEG- EN WATERBOUW

Grond- weg- en waterbouw is een speciale tak in de bouwwereld en wordt gebruikt binnen de civiele techniek sector. Binnen dit vakgebied wordt met name op projectbasis gewerkt. De projecten hebben betrekking op het ontwerp en de realisatie van wegenbouw, grondwerken, waterbouw en railbouw. Zoals onder andere de bouw van dijken, de aanleg van wegen en het bouwen van bruggen, viaducten en tunnels. Vermaire Breezand neemt zelf werken aan, maar wordt ook regelmatig ingehuurd, of als onderaannemer ingeschakeld. Zie voor onze activiteiten het onderstaande overzicht.

Verhuur

.

Bestrating

.

Beschoeiing

.

Civiele kunstwerken

.

Baggeren

.

Drainage

Riooltechniek

.

© Copyright 2021 Vermaire Breezand