GROENBEHEER

Onder groenbeheer vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op gazon, heesters, bomen en alle aanverwanten activiteiten. Zo ook het sloot en bermonderhoud.

Het betreft vooral onderhoudswerkzaamheden aan groen en watergangen maar ook bemesting en bestrijden van ongedierte en schimmels etc…

Vermaire is volop actief in het onderhoud  (openbaar) groen en voert dit duurzaam beheer uit met hart voor de natuur en oog voor het ecosysteem.

Vermaire op voorkant Noordhollands Dagblad

Mooi artikel over het milieuvriendelijk verwijderen van onkruiden  m.b.v. de Rootwave . Deze machine is een elektrische onkruidbestrijder voor selectieve bestrijding van onkruiden tot in de wortel....

Rootwave

Voor het milieu vriendelijk verwijderen van onkruiden is een Rootwave aangeschaft. Deze machine is een elektrische onkruidbestrijder voor selectieve bestrijding van onkruiden tot in de wortel. De...

Najaarsschouw 2020

Op dit moment zijn we druk bezig met diverse machines op diverse locaties om de watergangen/sloten op te schonen, voor de najaarsschouw 2020 [Best_Wordpress_Gallery id="25" gal_title="2020...

© Copyright 2021 Vermaire Breezand