Sportvelden Onderhoud

Voor het onderhoud van gras sportvelden hebben wij veel ervaring. Voor alle onderhoud activiteiten die van toepassing zijn  op grasvelden kan u bij ons terecht.

– Maaien, grasvegen en verticuteren;
– Bemesten;
– Rollen, prikrollen, wiedeggen en (diep)beluchten;
– Zode bezanden;
– Beregenen;
– Zodenbeschadiging herstellen en doorzaaien;
– Onkruid en insectenvraat bestrijden;
– Controle drainagesysteem;
– Onderzoek naar de bemestingstoestand en granulaire samenstelling van de toplaag

Wij beschikken over specifieke machines voor het uitvoeren van (onderhoud) werkzaamheden op sportvelden (zie hier onder).

Naast het regulieren onderhoud van sportvelden zijn wij ook gespecialiseerd in het aanleg van velden en het uitvoeren van groot onderhoud. Hier naast ziet u enkele projecten hiervan.

Aanleg beachhandbalveld

Aanleg van beachhandbalveld bij handbalvereniging Kleine Sluis in Anna Paulowna

Sportvelden wiedeggen

Vlak voor de start van het nieuwe voetbalseizoen wordt de toplaag van het grasveld d.m.v. een wiedeg opgeruwd. Door deze bewerking wordt de aanwezige viltlaag doorbroken, ongewenste ondiepe wortelende grassoorten (straat- en struisgras) en onkruiden worden...

Onderhoud sportvelden

Door de corona-crisis ligt de georganiseerde sport momenteel stil. Veel sportverenigingen hebben daarom besloten het regulieren onderhoud  aan hun velden nu te gaan uitvoeren. Wij voeren deze werkzaamheden veilig uit met inachtneming van de Corona maatregelen en...

Aanleg ZAP beachvelden

Voor sportvereniging ZAP voeren wij diverse werkzaamheden uit voor het aanleggen van de beachvelden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit diverse grondwerkzaamheden, afgraven en afvoeren bestaande verharding en drainage werkzaamheden .[Best_Wordpress_Gallery id="18"...

Renovatie sportvelden VZV

De sportvelden van VZV worden gerenoveerd en voorzien van een nieuw drainagesysteem. Als eerste wordt de oude grasmat gefreesd. Daarna wordt een nieuw drainagesysteem incl. inspectieputten aangebracht. Vervolgens wordt de ondergrond gespit en geëgaliseerd met laser en...

Onderhoud Sportvelden

Wij zijn weer begonnen met het eerste groot onderhoud van de sportvelden. Vandaag hebben wij bij sportvereniging Kleine Sluis, met de combinator het trainingsveld vlak gemaakt en daarna zullen wij het veld slepen, vertidraineren en doorzaaien.

© Copyright 2021 Vermaire Breezand