Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij vorige week begonnen met het chopperen van circa 7 hectare heidevegetatie. Allereerst maaien wij de heidevegetatie om vervolgens met een chopperapparaat de bovenste humusrijke grondlaag te verwijderen. Op deze manier verschralen wij de gebieden en ontstaan er gebieden waar bepaalde mossen kunnen groeien. Tevens wordt op deze manier de leefomgeving voor zandhagedissen verbeterd. Het vrijkomende materiaal verwerken wij op bestaande paden in het gebied.