Baggeren

Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem en ook landaanwinning en opschonen van het oppervlaktewater. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden beschikken wij over een specifieke machines die zowel van af de kant als op het water de werkzaamheden uitvoeren 

© Copyright 2021 Vermaire Breezand