Bestrating

De bestrating is in tegenstelling tot een gesloten verharding opgebouwd uit losse elementen die in meer of mindere mate (los) met elkaar verbonden zijn. Dit type weg werd al aangelegd in de oudheid.
Voorbeelden van elementenverhardingen zijn tegels, kasseien of kinderkopjes en klinkers. Ook betonpaten is een elementverharding.Het voordeel van een elementenverharding is dat ze makkelijk hersteld kan worden en gas- en waterdoorlatend is. De waterdoorlatendheid is belangrijker geworden door het vaker voorkomen van zware regenval.

Een goede ondergrond (cunet) is essentieel voor de kwaliteit van de verharding. Een goede ondergrond moet afwaterende eigenschappen bezitten en voldoende hoog liggen ten opzichte van het grondwater. Het zandbed dient als fundering van het straatwerk (toplaag) en wordt dus op de bestaande bodem of ondergrond aangebracht. In geval de ondergrond ten opzichte van het grondwater te laag ligt, moet deze fundering van een extra dikte worden voorzien. Deze extra dikte wordt de onderfundering (of ophoging) genoemd. Vaak bestaat de fundering bij bestratingen dus uit meerdere lagen zand. Al deze lagen tezamen wordt: het zandbed, ook wel de aardebaan genoemd.

Vermaire Breezand heeft veel ervaring met het aanleggen en verharden van wegen, parkeerplaatsen, tuinen, paden, opritten, terrassen, trappen, stoepen, borders, dammen etc…

Vele materialen kunnen we uit voorraad leveren zoals, sierbestrating, gebruikte klinkers, opsluitbanden,, stopzand,  brekerzand,  drainage benodigdheden, schelpen, grind, koudasfalt etc…

 

 

© Copyright 2021 Vermaire Breezand