Op 12 februari  2018  is gestart met het herinrichten van 10,5 ha land. Vooraf is na overleg met de huidige en nieuwe eigenaar besloten het bestaande  toegangspad  te verharden met kavelpadplaten van 320x270x17 cm.
Doordat de samenstelling van de teelaarde nogal varieert  is na gedegen grondonderzoek besloten om met rupskranen het perceel te bewerken, opzet is  dat er een nieuw profiel ontstaat wat uitermate geschikt is voor de teelt van bloembollen. De meest geschikte teelaarde wordt tijdelijk in depot gezet, het bestaande aanwezige zand ontgraven en het cunet aangevuld met niet bruikbare grond  door een rupskraan m.b.v.  GPS.
Het bestaande zand wordt verspreid over de onderlaag en aangevuld met Noordzeezand  totdat  de juiste dikte is bereikt om een goede waterhuishouding te garanderen.
Vervolgens wordt de geschikte teelaarde over de zandbaan verdeeld  en ge-egaliseerd door een  kilverbak met laser. De nieuwe teelaarde-laag wordt daarna  gemengd met een deel zeezand om de juiste verhouding te krijgen  waarna het perceel wordt ingezaaid met een groenbemester.