We zijn gestart met de eerste ronde van het maaien van de bermen. Op de foto wordt de maai-werkzaamheden uitgevoerd met een maai-zuig combinatie, waarbij in één werkgang het gras wordt gemaaid en verzameld.