Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij eind januari gestart met het verwijderen van bomen, struweel en oude heidevegetatie in de duinen van Texel. Na het verwijderen van begroeiing chopperen of plaggen wij de vakken met als doel het opnieuw beginnen van de vegetatiesuccessie en bodemontwikkeling vanaf een kale bodem.
De eerste werkzaamheden zullen voor 1 maart 2020 afgerond worden, waarna wij in het najaar van 2020 de resterende werkzaamheden uit zullen voeren.

« van 3 »