Vanaf deze week zijn wij  begonnen met het rooien van de bloembollen. De eerste machines zijn reeds operationeel. De piek van het rooiseizoen zal rond half juli zijn. Verwacht wordt dat de laatste tulpen eind juli zijn gerooid.