Per 1 januari 2020 gaan Vermaire Breezand en Fa. A. Sneekes & Zn. een samenwerkingsverband aan om hiermee te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt nu en in de toekomst. Beide familiebedrijven hebben zich de laatste decennia ontwikkeld tot vooraanstaande bedrijven in de Noordkop op het gebied van agrarisch loonwerk, grond- weg- en waterbouw, landbouwmechanisatie, drainage en riooltechniek

Beide bedrijven zijn ervan overtuigd dat door deze samenwerking zij anticiperen op de ontwikkelingen op de korte en lange termijn. Ontwikkelingen die te maken hebben met markt, techniek, innovatie, wet- en regelgeving. “Ja, wanneer we naar de ontwikkelingen kijken dan komt er het nodige op ons af en om daar op een professionele manier op in te spelen verstevigen wij onze positie in de regio maar ook in Noord-Holland”, aldus directeur Jack Vermaire van het gelijknamige bedrijf. “Het mooie van onze samenwerking is dat beide bedrijven onder eigen vlag doorwerken, maar goed hebben gekeken op welke gebieden er samengewerkt kan worden”. Zo hebben de bedrijven ieder hun specialismen. De een (Vermaire Breezand) is wat groter in het agrarisch loonwerk en de ander (Fa. A. Sneekes & Zn.) in de GWW sector. Vermaire Breezand is met name actief in het Noordelijk Zandgebied en Fa. A. Sneekes & Zn. niet alleen in de Noordkop maar ook in de rest van de provincie Noord-Holland. Boy Sneekes: ”De samenwerking heeft geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid bij beide bedrijven. Sterker nog wij verwachten juist door die samenwerking groei van het aantal arbeidsplaatsen. Hoeveel? Daarover valt op dit moment nog geen concreet getal over te geven. Ook zullen wij veel aandacht besteden aan het permanent opleiden van onze mensen. Hartstikke nodig omdat bijvoorbeeld de technische ontwikkelingen zeer snel gaan. Het inzetten van stagiaires is ook zo’n voorbeeld”.

Onderdeel van de samenwerking is ook dat de directie van Vermaire Breezand per 1 januari 2020 naast de huidige directeur Jack Vermaire wordt aangevuld met Jaan Sneekes van de samenwerkingspartner. Jack Vermaire: “Daar heb ik ook op aangedrongen, omdat er binnen onze familie geen opvolger is. Laten we niet vergeten dat we op deze manier er ook voor zorgen dat de samenwerking tot tastbare resultaten gaat leiden in het belang van de klant en niet te vergeten die van onze mensen”. Jaan Sneekes kan dat alleen maar beamen: “Ja, beide partijen zien het helemaal zitten en willen voor onze huidige en toekomstige klanten dè partner zijn en blijven in agri, groen, grond, infra en mechanisatie. De uitdaging voor onze bedrijven, maar zeker voor onze medewerkers”.