Half juli is Vermaire Breezand begonnen met het project “Verbeteren waterhuishouding Polder Valkkoog”. Dit project bestaat uit het meerdere civieltechnische werken om de waterhuishouding in zijn geheel te verbeteren. Zo hebben wij dammen verbreed en voorzien van duikerbuizen met een grotere capaciteit, een stuw gebouwd, een watergang verbreed, alsmede een watergang gedempt. Als alles volgens planning verloopt zullen wij de werkzaamheden in september dit jaar afronden.

« van 5 »