In september zijn we gestart met diverse werkzaamheden in de duinen.
Het project “het graven van stuifplekken en verwijderen van exoten” duurt tot medio april 2021. Globaal bestaat de werkzaamheden uit: het graven van stuifkuilen, het verwijderen van diverse bosschages, afplaggen van grond, het zeven van plagsel en het vervoeren van grond en groenmateriaal intern.

« van 5 »