Aanleggen paddenpoel

Aanleggen paddenpoel

Aanleggen van recreatiegebied met paddenpoel en wandelpad met halfverharding.

« van 2 »
Werkzaamheden duinen

Werkzaamheden duinen

In september zijn we gestart met diverse werkzaamheden in de duinen.
Het project “het graven van stuifplekken en verwijderen van exoten” duurt tot medio april 2021. Globaal bestaat de werkzaamheden uit: het graven van stuifkuilen, het verwijderen van diverse bosschages, afplaggen van grond, het zeven van plagsel en het vervoeren van grond en groenmateriaal intern.

« van 5 »

PAS project Texel

PAS project Texel

Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij eind januari gestart met het verwijderen van bomen, struweel en oude heidevegetatie in de duinen van Texel. Na het verwijderen van begroeiing chopperen of plaggen wij de vakken met als doel het opnieuw beginnen van de vegetatiesuccessie en bodemontwikkeling vanaf een kale bodem.
De eerste werkzaamheden zullen voor 1 maart 2020 afgerond worden, waarna wij in het najaar van 2020 de resterende werkzaamheden uit zullen voeren.

« van 3 »

Natuurontwikkeling Petten

Natuurontwikkeling Petten

In november zijn we gestart met de werkzaamheden “Natuurontwikkeling in Petten. De locatie van de werkzaamheden  vinden plaats nabij de Zuiderhazedwarsdijk, Noorderhazedwarsdijk, Noordzeestraat en de Strandweg te Petten. Het betreft herinrichten van het duinlandschap. Oplevering werkzaamheden medio april 2019

« van 3 »
Chopperen heide Schoorlse Duinen

Chopperen heide Schoorlse Duinen

Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij half januari gestart met  het chopperen van circa 7 hectare heidevegetatie in de Schoorlse Duinen.
Allereerst maaien wij de heidevegetatie om vervolgens met een chopperapparaat de bovenste humusrijke grondlaag te verwijderen. Op deze manier verschralen wij de gebieden en ontstaan er gebieden waar bepaalde mossen kunnen groeien. Tevens wordt op deze manier de leefomgeving voor zandhagedissen verbeterd. Het vrijkomende materiaal verwerken wij op bestaande paden in het gebied.
De oplevering van het project zal rond eind februari 2019 plaatsvinden.

« van 5 »

Verwijderen bosopslag Zwanenwater

Verwijderen bosopslag Zwanenwater

Natuurmonumenten heeft Vermaire Breezand op 18 november 2018 opdracht gegeven voor het verwijderen van bosopslag in het Natura 2000-gebied Zwanenwater. Op 5 november is Vermaire Breezand gestart met de uitvoering van de opdracht om deze uiterlijk 11 januari 2019 op te leveren.
Echter door direct voldoende materieel in te zetten is de verwachting dat wij deze opdracht voor het einde van 2018 op te kunnen leveren. In augustus 2019 zullen wij dan nog éénmaal terugkeren om bosopslag wat toch weer terugkomt te verwijderen.

« van 2 »