Chopper machine

Chopper machine

Chopperen is een soort tussenvorm van maaien en plaggen.
Bij plaggen wordt de hele plantengroei en dus ook de bovenste laag van de bodem verwijderd. Bij het chopperen wordt een stuk grond gemaaid en tegelijkertijd een gedeelte (enkele centimeters) van de humuslaag verwijderd. Dit heeft als resultaat een kale bodem met een humuslaagje variƫrend van nul tot enkele centimeters dikte. De wortels blijven bij het chopperen grotendeels onaangetast.

Wiedeg

Wiedeg

Met een wiedeg wordt de toplaag van een grasveld opgeruwd.
Door deze bewerking wordt de aanwezige viltlaag doorbroken, ongewenste ondiepe wortelende grassoorten (straat- en struisgras) en onkruiden worden losgetrokken.

Greppelfraisen

Greppelfraisen

Greppelfrais aan Herder-arm, voor opschonen van greppels langs wegen